9000 - Bulgaria, Varna
Fax:   +359 52 602 488

МИСИЯ


Основна дейност на Via Stone е разработването, изпитването, въвеждането и реализацията на иновативни решения свързани със съчетанията на светлина и природни минерали, главно чрез влагането на естествените камъни мрамор и оникс. В организираните в международен мащаб производства, които в своята последователност формират продукта на Via Stone, са въведени както традиционни, така и иновативни методи за прецизна обработка. Това доведе до постигането на непознати на пазара дебелини на изделието, при запазване качествата и свойствата на материалите (виж "Технически данни").
Основна отличителна черта за компанията е Иновацията във всяко едно решение, Уникалността на продукцията и Ръчната обработка на всеки детайл от нашите продукти.
Във всеки един елемент е вложено творческо въображение, мисъл, сърце, талант и ръчен труд които в съчетание формират Уникалността на продукта и извисяват усещането за неповторимост и Красота (BEAUTY) (виж "Нашият Продукт"), (виж "Видео").
Целта на компанията е постигане на водещи пазарни позиции на продукта чрез прилагане на нови методи на всеки етап от цялостния технологичен процес на производство и реализация. Иновативните способи доведоха до повишаване на приложимостта и поддържането на заложените високи критерии за качество на продукцията, в т.ч. в съответствие с изискванията за запазване чистотата на околната среда.

ВИЗИЯ

В унисон с нашият девиз "Творчески решения", в лицето на Via Stone Вие може да разчитате на индивидуален подход при търсене на креативни решения съобразно нуждите на вашият бизнес или предвид вашите лични потребности. Наша е отговорноста и инициативата да следим и изучаваме новостите и тяхното приложение. Ние инвестираме време в разработката и внедряването на нови технологии, нови методи и материали в цялостния технологично обособен в международен мащаб производствен процес, с цел постигането на "конкурентно предимство" за нашите партньори и контрагенти, чрез нашите продукти. "Иновация" е ключовата дума и изразява същността на процеса, представляващ двигател за Нас. Тя е основата, на която се гради нашият продукт и ни води по пътя, по който осъществяваме връзката си с ВАС – нашите Клиенти – за да можем ВСИЧКИ НИЕ ЗАЕДНО да постигнем усещанията за

Balance – защато Балансът е във вселената ни и ние сме част от нея
Extravaganza – защото Феерията е цветове и звуци, носещи усещане за изпълненост и съзидание
Aeon – защото Вечността ни е спътник
Utility – защото Полезността е присъща потребност на човека
Transparency – защото Прозрачността е начин на себеосъществяване
Youth– защото всичко това носи белезите на Младостта

ЦЕННОСТИ

- задоволяване в максимална степен изискванията на нашите Клиенти;
- индивидуален подход;
- процес на непрестанно търсене и въвеждане на иновативни решения;
- производство при спазване на най-строгите норми за екология;
- безопасни технологии и производства;
- защита интересите на нашите партньори съгласно споделена корпоративна и социална отговорност;
- фирмена и бизнес етика;
- стимулиране и подкрепа за млади специалисти с иновативно мислене;
- уникалност на продуктите;
- гъвкавост при търсене на решения;
- .... и всичко онова, което изважда наяве вътрешната човешка красота, за да бъде тя споделена!