9000 - Bulgaria, Varna
Fax:   +359 52 602 488
New New New New
Marble Kavala Marble Rosa Egeo Marble Rosa Portogallo Marble Lila
Fantastic Onyx Marble Lila Marble Nero Picasso Marble Thasos
Marble Pirgos Yellow Onyx Marble Verde Guatemala Marble
Fantastic Onyx Marble Verde Kalkota Marble Verde Guatemala Yellow Onyx
Marble Silvia Via Roma Via Chest Via Cresto

*Потребителят трябва да знае , че всеки един камък носи естествена красота, която е комбинация от сянка, цвят и жилки.
Снимките са представителни и всяка една от плочките носи уникална идентичност и неповторяемост на цветовата окраска.