9000 - Bulgaria, Varna
Fax:   +359 52 602 488

*Потребителят трябва да знае , че всеки един камък носи естествена красота, която е комбинация от сянка, цвят и жилки.
Снимките са представителни и всяка една от плочките носи уникална идентичност и неповторяемост на цветовата окраска.