9000 - Bulgaria, Varna
Fax:   +359 52 602 488

GÖREVİMİZ


Via Stone'ın başlıca faaliyeti: Mermer ve oniks başta olmak üzere doğal taşların kullanılmasıyla ışığın ve doğal minerallerin birleştirilmesi ile ilgili yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi, denenmesi, kullanıma sokulması ve gerçekleştirilmesi. Sırası ile Via Stone'ın ürünü yapan uluslar arası çapta düzenlenen üretimde geleneksel işleme yöntemlerinin yanı sıra yenilikçi yöntemler de kullanılır. Böylece malzemelerin kalitesini ve özelliklerini koruyarak piyasada rastlanmayan ürün kalınlığına kavuşturduk.
Her bir sonuçta yenilikçilik, ürünlerin Eşsizliği, ürünlerin her detayının el emeği ile işlenmesi Şirketin temel ayırıcı özelliklerindendir.
Her bir parça hayal gücü, düşünme, kalp, yetenek ve el emeği ile yapıldı. Bütün bunlar ürünün benzersizliğini sağlar, teklik ve güzellik (BEAUTY) hissini artar.
Şirketin amacı üretimin ve gerçekleşmenin teknoloji sürecinin her aşamasında yeni yöntemler kullanarak ürünü piyasanın en önemli yerine çıkarmak. Yenilikçi metotlar sayesinde yüksek kalite kriterlerinin yapılabilirliği ve devamı yükseldi, hem de çevre temizliğini koruma gereksinimlerine uyarak.

VİZYONUMUZ

''Yaratıcı Çözümler'' sloganımıza uyarak İşinizin veya kişisel ihtiyaçlarınıza göre Yaratıcı Çözümler ararken Via Stone her zaman bireysel yaklaşıma dayanır. Yenilikleri ve onların uygulanmasını izleyip incelemek tamamen bizim sorumluluk ve girişim alanımıza girer. Biz, uluslar arası çapta teknolojik olarak farklılaştırılmış üretim sürecinde yeni teknolojiler, yeni metotlar ve yeni malzemelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına zaman yatırımı yapıyoruz. Amacımız ürünlerimizle ortaklarımız için rekabet avantajı sağlamaktır. Anahtar kelime "Yenilikçilik" tir ve bizim için hareket ettirici sürecin niteliğini ifade eder. Bu kelimeyi temel olarak alıp üzerine ürünümüzü kuruyoruz ve SİZİNLE, bizim müşterilerimiz, bağlantıyı sağlıyoruz. Böylece HEPİMİZ BİRLİKTE

Balance – Çünkü evrende Denge var ve biz evrenin bir kısmıyız
Extravaganza – Çünkü Peri sahne renkler ve sesler demek, dolgunluk ve yaratma hissi veriyor
Aeon – Çünkü Sonsuzluk yoldaşımızdır
Utility – Çünkü Yarar insana mahsus bir ihtiyaçtır
Transparency – Çünkü Saydamlık kendini kanıtlamanın bir yoludur
Youth– Çünkü bütün bunlar Gençliğin belirtilerini taşır Hislerine ulaşabiliriz

AMAÇLARIMIZ

- Müşterilerimizin gereksinimlerini en yüksek derecede karşılamak ;
- Bireysel yaklaşım;
- Sürekli Yenilikçi çözümler arayıp uygulama süreci;
- Ekolojinin en sıkı normlarına uyarak üretim yapmak;
- Güvenli teknolojiler ve üretim;
- Karşılıklı tüzel ve sosyal sorumluluklara uygun olarak ortaklarımızın çıkarlarını korumak;
- Firma ve iş ahlâğı;
- Yenilikçi düşünmeye sahip olan genç uzmanları teşvik etmek ve desteklemek;
- Ürünlerin benzersizliği;
- Çözüm aramada esneklik;
- .... Paylaşmak üzere insanın iç güzelliğini açığa çıkaran her şey!;