9000 - Bulgaria, Varna
Fax:   +359 52 602 488

*Kullanıcı, her taşın nebze, renk ve damarlardan oluşan doğal güzelliği olduğunu bilmeli. Resimler temsilidir ve plakaların hiç biri renk bakımından başkalara tamamen benzemez.