9000 - Bulgaria, Varna
Fax:   +359 52 602 488

Oniks

Yarı değerli bir taş olan Oniks, kuvarsın kriptokristalin bir türüdür. Hareketsiz yer altı katmanlarında kalsiyum karbonatın sedimantasyonu ile oluşmuş tortul bir kayaç. Yapısı yoğun ince tanecikli veya iri kristal olur; sık sık katmansal veya radyal yapısına rastlanır. Yarı saydam olup çok renklilik izlenimini veren farklı renk ve boyutta olan damarları var. Oniksin katmanlarının renkleri çok çeşitlidir. Açık kahverenginden koyu kahverengine hatta siyaha kadar farklı renkte olabilir. Ama başka renklerin birleşimlerine de rastlanmaktadır. Saydamlığı ve çok renkli görünümü sayesinde her zaman süslemede ve içmimarlıkta kullanıldı. Oniksin arkadan neon veya LED aydınlatmasıyla eşsiz estetik sonuçlara varılabilir ve böylece iç mimari tasarımda özgün sonuçlara varılır.

Mermer

Kireç taşı, dolomitik kireç taşı gibi kayaçların, yüksek ısı ve basınç altında değişime uğraması sonucunda yeniden kristalleşmesi ile oluşan metamorfik bir taştır. Mermer metamorfik kayaçlar veya tortul kayaçlardan oluşabilir ve çok sert değildir (Mohs skalasına gore sertliği 3-4tür). Bileşenlerin tanecikliliği ve renkleri değişebilir. Tali mineralin cinsine göre rengi beyaz, sarı, kırmızı, mor, yeşil, siyah vs. olabilmektedir. Tali mineraller kil, tortu, kum, demir oksit, kuvarsit olabilirler. Beyaz mermer böyle tali mineraller içermez.

Teknik Özellikler /Aşağıdaki bölümde ele alınabilir/